Prodloužení záruky - zdarma!
Sériové číslo produktu
Ukázkový formát:
BC/SA-R519 # 0123456789
ZM/LIT19474 # 0123456789
     #     
Číslo nákupního dokladu
Datum nákupu z nákupního dokumentu
Pamatuj, že při podání reklamace musíš přiložit kopii nákupního dokumentu. Pokud tebou zadané datum nebude shodné s datem na nákupním dokumentu nebude reklamace přijata.
E-mailová adresa
Obdržíš na ní aktivační odkaz
Newsletter
Obvykle zasíláme nanejvýš 1 měsíčně.
Podmínky záruky
Souhlasím s podmínkami pro uplatnění záruky výrobce: pro baterie nebo pro nabíječky
Osobní údaje
Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.